Kakvoća mora na hrvatskim plažama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Služba za zaštitu mora i priobalja
Užarska 2/I , 51 000 Rijeka
Tel: 051 213 499
Fax: 051 214 324
Epošta: Irena.VucenikSostik@mingor.hr
Epošta: Sandra.TroseljStanisic@mingor.hr

Razvoj i održavanje:
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Razvoj mrežne aplikacije:
Damir Ivankovic
Josip Bašić