Kakvoća mora na hrvatskim plažama

2023. Konačna ocjena - Hrvatska Uredba
Županija Uk.
(1)

(2)

(3)

(4)
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA121 113
93.39%
4
3.31%
0
0.00%
4
3.31%
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA176 173
98.30%
2
1.14%
0
0.00%
1
0.57%
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA101 99
98.02%
2
1.98%
0
0.00%
0
0.00%
ZADARSKA ŽUPANIJA100 100
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA25 25
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA270 260
96.30%
3
1.11%
1
0.37%
6
2.22%
ISTARSKA ŽUPANIJA217 216
99.54%
1
0.46%
0
0.00%
0
0.00%
UKUPNO 1010 986
97.62%
12
1.19%
1
0.10%
11
1.09%

(1) izvrsno (2) dobro (3) zadovoljavajuće (4) nezadovoljavajuće

Ostala ispitivanja:
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   Konačna ocjena - EU Direktiva