Kakvoća mora na hrvatskim plažama

Pretraga plaža
U U polje za pretragu upišite početak naziva područja, grada, mjesta ili plaže(barem tri slova) bez korištenja znakovlja svojstvenog samo u Hrvatskom jeziku( npr. brac (Brač), ili tuc (Tučepi) ili bac (Bačvice)). Ispod polja pretrage pokazati će se padajuća lista poveznica točaka ispitivanja koje odgovaraju upitu. Odabirom željene točke dolazite na stranicu kakvoće mora za kupanje za pojedinu točku ispitivanja
Kakvoća
Na stranici o kakvoći mora za kupanje prikazani su rezultati ispitivanja. Za detaljniji prikaz odaberite željeno ispitivanje (+). Osim kakvoće mora za kupanje, na vrhu stranice, nalaze sepoveznice na prostorni prikaz točke ispitivanja (karta sa svim objektima) i na fotografije odabrane plaže..
Karta
Karta odabrane plaže sadrži ucrtane objekte. Postavljena je na način da je odabrana lokacija u središtu prikaza. Odabirom pojedinog objekta prikazan je naziv objekta. Odabirom sljedeće lokacije zatvara se aktivna lokacija i prikazuju se objekti nove lokacije. Poveznice na vrhu prikaza u tom se slučaju odnose na novu lokaciju.
Slike
Moguće je vidjeti umanjeni prikaz svih dostupnih slika plaže. Odabirom pojedine slike moguće ju je pregledati u punoj veličini.
Komentar
Korisnicima je omogućeno ocjenjivanje plaža i mora za kupanje, kao i komentiranje odabranih lokacija. Komentari nisu javno dostupni, koriste se u svrhu poboljšanja i unaprjeđenja Programa praćenja kakvoće mora za kupanje od strane nadležnih tijela.
Pronađi najbližu plažu
Odabirom ove opcije preglednik će tražiti potvrdu Vaše geolokacije. Nakon potvrđivanja, karta će pokazati Vaš trenutni položaj i bijelu liniju usmjerenu na najbližu plažu. Na središtu bijele linije biti će prikazana udaljenost u kilometrima.
Rezultati ispitivanja
Pregled ocjena kakvoće mora za kupanje izražen prema točkama ispitivanja, grupirano po županijama.
Predložite točku ispitivanja
Ukoliko smatrate da je praćenje kakvoće mora za kupanje potrebno proširiti na novu lokaciju, uvesti novu/e točku/e ispitivanja, ovdje imate mogućnost to predložiti. Odabirom ove opcije na karti će biti prikazana Vaša trenutna pozicija. Na istoj je karti potrebno odabrati mjesto ženjene nove točke ispitivanja (biti će označeno crvenim krugom). Potrebno je obrazložiti svoj prijedlog koristeći poveznicu ispod karte.