Godišnja ocjena (2023) - EU Direktiva

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.