Konačna ocjena (2020-2023) - EU Direktiva

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.