Ocjena kakvoće mora

Ht. Adria

26.09.2023. 14:30

izvrsno

Temperatura zraka: 27.2 °C
Temperatura mora: 23.8 °C