Ocjena kakvoće mora

Uvala Milićevo

03.08.2022. 08:25

izvrsno

Temperatura zraka: 29 °C
Temperatura mora: 23.7 °C