Ocjena kakvoće mora

Uvala Mavarčica

24.05.2023. 09:45

izvrsno

Temperatura zraka: 22 °C
Temperatura mora: 19.2 °C