Ocjena kakvoće mora

Uvala Mavarčica

03.08.2022. 09:50

izvrsno

Temperatura zraka: 30 °C
Temperatura mora: 23.8 °C