Ocjena kakvoće mora

Kava - istok

03.08.2022. 09:25

izvrsno

Temperatura zraka: 29 °C
Temperatura mora: 23.5 °C