Ocjena kakvoće mora

Kava - istok

24.05.2023. 09:25

izvrsno

Temperatura zraka: 21 °C
Temperatura mora: 19.1 °C