Ocjena kakvoće mora

Prvić Luka, mjesto

Konačna ocjena za 2023. godinu

izvrsno