Ocjena kakvoće mora

Prvić Luka, mjesto

Konačna ocjena za 2022. godinu

dobro