BROJ AKCIJA 137
VREMENSKI PERIOD 02.12.23-23.04.16
SUDIONICI
2010
PRIKUPLJENI IZVAGANI OTPAD
27458.69 kg

logo
logo
logo
logo

Planirana akcija
Odrađena akcija