BROJ AKCIJA 151
VREMENSKI PERIOD 14.12.23-23.04.16
SUDIONICI
2227
PRIKUPLJENI IZVAGANI OTPAD
28736.83 kg

logo
logo
logo
logo

Planirana akcija
Odrađena akcija