BROJ AKCIJA 162
VREMENSKI PERIOD 08.06.24-23.04.16
SUDIONICI
3067
PRIKUPLJENI IZVAGANI OTPAD
32618.12 kg

logo
logo
logo
logo

Planirana akcija
Odrađena akcija