BROJ AKCIJA 169
VREMENSKI PERIOD 18.06.24-23.04.16
SUDIONICI
3207
PRIKUPLJENI IZVAGANI OTPAD
33570.67 kg

logo
logo
logo
logo

Planirana akcija
Odrađena akcija