Kontakt

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Služba za zaštitu mora i priobalja
Užarska 2/I , 51 000 Rijeka
Tel: 051 213 499
Fax: 051 214 324
Epošta: Irena.VucenikSostik@mingor.hr
Epošta: Sandra.TroseljStanisic@mingor.hr
Izrada i održavanje financirano od

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


Razvoj i održavanje mrežne aplikacije:
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Damir Ivanković, dipl. inž.; ivankovic@izor.hr
Josip Bašić, prof.

Dodatne informacije o morskom okolišu:
Baza podataka i pokazatelja
stanja morskog okoliša,
marikulture i ribarstva

Stranica koristi za prikaz karata:
Google karte (api v3)
Uvjeti korištenja
OpenStreetMap karte
Uvjeti korištenja