Ispitivanje 1 (-)

Županija izvrsno dobro nezadovoljavajuće Uk.

Na internetskom su pregledniku dostupni rezultati kakvoće voda za kupanje na rijekama i jezerima za sve pojedinačne uzorke. S tim u vezi, dostupni su podaci i informacije o kratkotrajnim i iznenadnim onečišćenjima. Važno je imati u vidu da prema pravilima za kreiranje godišnje i konačne ocjene jedno kratkotrajno onečišćenje ne ulazi u skup podataka za ocjenu (ciklus ispitivanja) pa isto nije vidljivo u tabličnom prikazu rezultata po ciklusima ispitivanja.