Kontakt

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava vodnoga gospodarstva,
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb;

Hrvatske vode ,
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb;
tel. (01) 6307 333; fax. (01) 6155 910;

e-mail: vodazakupanje@voda.hr

Sukladno Uredbi o kakvoći vode za kupanje, proglašavanje kupališta na rijekama i jezerima te praćenje kakvoće voda za kupanje tijekom sezone obavljaju jedinice lokalne samouprave (gradovi, općine..), pa se konkretnije informacije o pojedinim kupališnim lokacijama mogu dobiti i u nadležnim uredima. Posjetitelji ove mrežne stranice svoje komentare i prijedloge za poboljšanja na pojedinim kupalištima mogu poslati i e-poštom koristeći obrazac koji se nalazi pored informacije o kakvoći uz svaku točku ispitivanja.

Hrvatske vode

voda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
MZOIP


Razvoj i održavanje:
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split