Godišnja ocjena (2022) - EU Direktiva

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.