Ispitivanje 5 (11. 07. 2022-24. 07. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.