Ispitivanje 1 (16. 05. 2022-29. 05. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.