Ispitivanje 7 (08. 08. 2022-21. 08. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.