Ispitivanje 2 (30. 05. 2022-12. 06. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.