Ispitivanje 10 (19. 09. 2022-02. 10. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.