Ispitivanje 8 (22. 08. 2022-04. 09. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.