Ispitivanje 3 (13. 06. 2022-26. 06. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.