Ispitivanje 4 (27. 06. 2022-10. 07. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.