Ispitivanje 6 (25. 07. 2022-07. 08. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.

Na internetskom su pregledniku dostupni rezultati kakvoće mora za sve pojedinačne uzorke. S tim u vezi, dostupni su podaci i informacije o kratkotrajnim i iznenadnim onečišćenjima. Važno je imati u vidu da prema pravilima za kreiranje godišnje i konačne ocjene jedno kratkotrajno onečišćenje ne ulazi u skup podataka za ocjenu (ciklus ispitivanja) pa isto nije vidljivo u tabličnom prikazu rezultata po ciklusima ispitivanja.