Ispitivanje 6 (25. 07. 2022-07. 08. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.