Ispitivanje 10 (18. 09. 2023-01. 10. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.