Ispitivanje 4 (26. 06. 2023-09. 07. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.