Ispitivanje 2 (29. 05. 2023-11. 06. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.