Ispitivanje 9 (04. 09. 2023-17. 09. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.