Ispitivanje 7 (07. 08. 2023-20. 08. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.