Ispitivanje 5 (10. 07. 2023-23. 07. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.