Ispitivanje 6 (24. 07. 2023-06. 08. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.