Ispitivanje 3 (12. 06. 2023-25. 06. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.