Ispitivanje 8 (21. 08. 2023-03. 09. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.