Ispitivanje 9 (05. 09. 2022-18. 09. 2022)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.