Konačna ocjena (2019-2022) - Hrvatska Uredba

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.