Ispitivanje 1 (15. 05. 2023-28. 05. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.

Na internetskom su pregledniku dostupni rezultati kakvoće mora za sve pojedinačne uzorke. S tim u vezi, dostupni su podaci i informacije o kratkotrajnim i iznenadnim onečišćenjima. Važno je imati u vidu da prema pravilima za kreiranje godišnje i konačne ocjene jedno kratkotrajno onečišćenje ne ulazi u skup podataka za ocjenu (ciklus ispitivanja) pa isto nije vidljivo u tabličnom prikazu rezultata po ciklusima ispitivanja.

  •         Ispitivanje: