Ispitivanje 1 (15. 05. 2023-28. 05. 2023)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.