Konačna ocjena (2020-2023) - Hrvatska Uredba

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.